Od 25.9. do konce listopadu bude ve farním kostele ve Skutči probíhat výmalba interiéru, menší opravy vitráží, kamenných prvků a restaurování maleb. Celková cena bude kolem 1 500 000,- Kč. Chceme celou akci zvádnout najednou, což je při stavbě lešení a následném úklidu mnohem lepší, než na dvě etapy.
Máme k dispozici asi dvě třetiny nákladů. Snažíme se i dále žádat na různých místech, ale prosíme také  farníky i další přátele o finanční příspěvky, popř. zkuste prosím požádat své známé o podporu. Budeme vděčni za finanční podporu, a také za modlitbu, aby celá akce zdárně proběhla, a stala se symbolem obnovy i našeho srdce a vztahu k Bohu.

—————————————

Dar na výmalbu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči 

Jednorázový dar na výmalbu kostela můžete zaslat na účet farnosti Skuteč

Číslo účtu: 1143388369/0800

Dárci si mohou finanční příspěvky odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru. 

Pro obdržení potvrzení o daru prosím zašlete na email: linhart.jan@email.cz níže uvedené informace:

  • Jméno a příjmení
  • Číslo účtu (včetně kódu banky), ze kterého byl dar poslán
  • Adresu (v případě, že potvrzení budete chtít zaslat poštovní zásilkou)

 

Jménem Ekonomické rady farnosti Skuteč děkuje a všem žehná P. Jan Linhart, děkan