Ohlášky

Neděle 25. 9.  – 26. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 –  mše sv. v Předhradí

11:00 – poutní mše sv. v Lažanech

11:00 –  poutní mše sv. v Radčicích

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Pondělí 26. 9.

Úterý 27. 9. – Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Středa 28. 9. – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

8.00 mše sv. Skuteč (horní kostel)

9:30 mše sv. v Předhradí

Čtvrtek 29. 9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 30. 9. – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 1. 10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Neděle 2. 10.  – 27. neděle v mezidobí

8:00 – DĚTSKÁ mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – posvícenská mše sv. v Předhradí

11:00 – mše sv. ve Skutíčku

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) – po mši sv. adorace

  • Jste zváni na Svatováclavský ples ve Vojtěchově 1.10. od 20.00
  • Díky za zorganizování Farního dne
  • Díky za sbírku na c.školy – Skuteč 4420,-. Předhradí 3300.- Raná 5927,-
  • Prosím, aby se přihlásili dobrovolníci na občasný úklid na faře a posílili ty, které tuto službu vykonávají – hlaste se prosím u P.Linharta nebo p.Pospíšilové