Ohlášky

Pátek 5. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 6. 8. – Svátek Proměnění Páně

8:00 modlitba růžence

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Neděle 7. 8 .  – 19. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

8:00 – mše sv. v Holetíně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Pondělí 8. 8. – Památka sv. Dominika, kněze

Úterý 9. 8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

16:00 mše sv. v Předhradí (hrad -DD)

Středa 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 11. 8. – Památka sv. Kláry, panny 

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 12. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 13. 8.

18:00 mše sv. na Štěpánově (s nedělní platností)

Neděle 14. 8 .  – 20. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

  • po dobu nepřítomnosti administrátora ŘKF Raná Mgr. Ondřeje Matuly, SDB ve dnech 1. 8. až 12. 8. 2016  zastupuje Mgr. Jan Linhart  (tel. 605 541 676)
  • Od 13.8. do 20.8. zde nebude P.Linhart, zastupuje P.Matula
  • Rodiče dětí ZŠ a gymnázia mají k dispozici na internetu nebo v kostele přihlášky do nepovinného předmětu Římskokatolické náboženství pro rok 2015/16. Vyplněné přihlášky doručte co nejdříve správci farnosti.

 

Pondělí 15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí

18:00 mše sv. na Rané

Úterý 16. 8.

Středa 17. 8. 

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:30 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 18. 8. 

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 19. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 20. 8. – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

9:00 mše sv. v PD Skuteč

Neděle 21. 8 .  – 21. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Neděle 21. 8 .  – 21. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Pondělí 22. 8. – Památka Panny Marie Královny

Úterý 23. 8.

16:00 mše sv. v Předhradí (hrad – DD)

Středa 24. 8. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 25. 8.  

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 26. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 27. 8. – památka sv. Moniky

18:00 mše sv. v Lažanech (s nedělní platností)

Neděle 28. 8 .  – 22. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Neděle 28. 8 . – 22. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Pondělí 29. 8. – Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Úterý 30. 8.

Středa 31. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 1. 9. 

8:00 studentská mše sv. (Skuteč)

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 2. 9.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 3. 9. – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

8:00 modlitba růžence

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Neděle 4. 9 . – 23. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

8:00 – mše sv. v Holetíně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

11:00 – mše sv. u křížku ve Žďárci

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) – po mši sv. adorace