Ohlášky

Neděle 24. 7 .  – 17. neděle v mezidobí

8:00– mše sv. ve Skutči (farní kostel) – Za Annu Netolickou, manžela Václava, snachu Miladu, syna Břetislava a za rodiče z obojí strany

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

11:00 – poutní mše sv. v Oldřeticích

15:00 – poutní mše sv. v kapli sv. Anny (Anenské údolí)

Pondělí 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Úterý 26. 7. – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

16:00 mše sv. v Předhradí (DD)

Středa  27. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 28. 7.

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 29. 7. – Památka sv. Marty

12:00 pohřeb ve Skutči pana Vlastimila Netolického ze Skutče

14:00 pohřeb v Předhradí paní Anny Hauptmannové z Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) – Za manžele Svobodovy a celý rod z obojí strany, za manžele Pokorných a celý rod z obojí strany

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 30. 7.

Neděle 31. 7 .  – 18. neděle v mezidobí

8:00– mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

  • poděkování patří brigádníkům na bourání starého betonového plotu u fary
  • v neděli 31. 7. jste po mši sv. zváni na farní kafe na faru ve Skutči

 

Neděle 31. 7 .  – 18. neděle v mezidobí

8:00– mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Pondělí 1. 8. – Památka sv. Alfonsa Marie z Liuori, biskupa a učitele církve

Úterý 2. 8.

Středa 3. 8. 

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:30 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 4. 8. – Památka sv. Marie Vianneye, kneže

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 5. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 6. 8. – Svátek Proměnění Páně

8:00 modlitba růžence

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Neděle 7. 8 .  – 19. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

8:00 – mše sv. v Holetíně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

– po mši sv. adorace

 

Neděle 7. 8 .  – 19. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

8:00 – mše sv. v Holetíně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Pondělí 8. 8. – Památka sv. Dominika, kněze

Úterý 9. 8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

16:00 mše sv. v Předhradí (hrad -DD)

Středa 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 11. 8. – Památka sv. Kláry, panny 

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 12. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 13. 8.

18:00 mše sv. na Štěpánově (s nedělní platností)

Neděle 14. 8 .  – 20. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)