Ohlášky

Pondělí 28. 11.

Úterý 29. 11.

16.00 mše sv. Předhradí (hrad)

17.00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 30. 11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18.00 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 1. 12.

7.15 mše sv. v gymnáziu /III.p./

16:30 mše sv. v Předhradí + adorace

Pátek 2. 12.

16:00 mše sv. v Předhradí

16.30 tichá adorace ve Skutči (farní kostel)

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 3. 12. – Památka sv. Františka Xaverského, kněze

6:30 RORÁTNÍ mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 Neděle 4. 12.  – 2. neděle adventní

8:00 DĚTSKÁ mše sv. ve Skutči (farní kostel) + PŘIJDE MIKULÁŠ

8:00 mše sv. v Holetíně

9:30 mše sv. na Rané

9:30 mše sv. v Předhradí  

18:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) – po mši sv. adorace

 • Zájemci o sv. biřmování se také mohou vzadu napsat na papír – příprava začne v lednu, bude asi v neděli odpoledne-viz ohlášky – biřmování bude v září 2017. Doporučujeme věk od 15 let. Prosím berte tuto nabídku vážně, je to možnost jednou za několik let a každý dospělý katolík by měl být biřmován.
 • Prosíme o tombolu na Tříkrálový ples /ve Skutči na faru kolem mše sv., v Předhradí do zákristie/ je možno přispět i finančně, lístky budou prodávány 2. a 3. neděli adventní a pak u p.Sokola
 • K dispozici jsou přihlášky pro vedoucí skupinek i souhlas k účasti dítěte na Tříkrálovou sbírku 2017. Termín 6.-8. leden 2017. Vyplněné lístky je potřeba do 4. 12. odevzdat. Koordinátor sbírky pro Skuteč je Alžběta Doležalová ml.

 

Pondělí 5. 12.

Úterý 6. 12. – sv. Mikuláše, biskupa

16:00 mše sv. v Předhradí (DD – v kapli)

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 7. 12.  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

20:00 adorace na Rané

Čtvrtek 8. 12. Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

6:00 Rorátní mše sv. na Rané

16:30 mše sv. v Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Pátek 9. 12.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 10. 12.

7:00 Rorátní mše sv. pro děti na Rané

Adventní duch. obnova s P.Sandtnerem v gymnáziu – od 9.00 do 14.00 /přednášky v 9.00, 10.30, oběd, 13.00 růženec v kostele a 13.30 mše sv. tamtéž/

16:00 mše sv. na Štěpánově (s nedělní platností)

Neděle 11. 12.  – 3. neděle adventní

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí- před i po mši sv. možnost sv.smíření  

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)  – při svíčkách

 • Zájemci o biřmování se mohou vzadu napsat na papír
 • Prosíme, abyste na duch. obnovu v gymnáziu přinesli něco sladkého na občerst. po obědě
 • Prosíme o tombolu na Tříkrálový ples /Skuteč – na faru kolem mše sv., v Předhradí do zákristie/, můžete přispět i finančně. Lístky dnes a za týden po mši sv. ve Skutči a pak u p.Sokola
 • svátost smíření:
  • 11.12. Předhradí po mši sv
  • 16.12. Raná 15:00 – 18:00 hod.
  • 18.12. Holetín 14:00 – 15.00 h.
  • 18.12. Předhradí po mši sv.
  • 18.12. Skuteč 15:00 h. – 18:00 h. na faře ( P.Linhart, od 16:00 P.Matula, P.Pospíšil)