Neděle 8. 1.  – Svátek Křtu Páně

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Pondělí 9. 1.

Úterý 10. 1.

17:00 – mše sv.  ve Skutči (farní kostel)                                                          

Středa 11. 1.

17:00  – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00  – mše sv. na Hluboké

Čtvrtek 12. 1.

16:30 – mše sv. v Předhradí

Pátek 13. 1.

17:00  – mše sv. ve Skutči (farní kostel

18:00  – mše sv. na Rané

Sobota 14. 1.

16:00 – mše sv. na Štěpánově

Neděle 15. 1. – 2. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – DĚTSKÁ mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí + ER a PR farnosti

18:00 – mše sv. Skuteč (farní kostel)

  • Ve středu 11.1. bude v 18:00 na faře ER a v 18.30 P.rada f.Skuteč
  • V neděli 15.1. po mši sv. na Předhradí se sejde ER a PR farnosti
  • V neděli 8.1. ve 14.00 se sejdou na faře ve Skutči na první setkání zájemci o přípravu na biřmování

 

Pondělí 16. 1.

Úterý 17. 1. – Památka sv.Antonína, opata

16:00 – mše sv. na hradě – Předhradí

17:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 18. 1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů

17:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 19. 1.

16:30 – mše sv. v Předhradí

Pátek 20. 1.

17:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 – ekumenická bohoslužba v katolickém kostele na Rané

Sobota 21. 1. – Památka sv. Anežky, panny a mučednice

9:00 – mše sv. v Seniorcentru ve Skutči

Neděle 22. 1.  – 3. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

  • Srdečné díky za vánoční sbírku na BETLÉM NENAROZENÝM – Skuteč vybrala 5000,- Kč a Předhradí 5200,- Kč
  • ve čtvrtek 19.1. je v 18.00 v muzeu ve Skutči promítání CESTOPISU O LIBANONU
  • Příští neděli bude TICHÁ SBÍRKA na plánovanou výmalbu kostela
  • V neděli 22.1. v 14:00 je ve Skutči na faře další setkání PŘÍPRAVY NA BIŘMOVÁNÍ
  • V neděli 22.1. v 16.00 bude na faře ve Skutči FILMOVÝ KLUB