Ohlášky

Neděle 26. 6 .  – 13. neděle v mezidobí

8:00– mše sv. ve Skutči (farní kostel) – Za rodinu Polanskou, za rodiče Slavíkovy, za Jindřicha a Helenu Vytlačilovy a za Zdeňka Košírera

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

10:45 – poutní mše sv. v Hluboké

12:00 – poutní mše sv. ve Lhotě

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Pondělí 27. 6.

Úterý 28. 6. – Připomínka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Středa  29. 6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

18:00 mše sv. v Předhradí

Čtvrtek 30. 6.

8:00 studentská mše sv. (Skuteč)

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 1. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 2. 7.

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Neděle 3. 7 .  – 14. neděle v mezidobí

8:00– mše sv. ve Skutči (farní kostel) – Za pana Hrbala, manželku Věru, zetě Ladislava a za celou rodinu

8:00 – mše sv. v Holetíně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

  • v neděli 3. 7. bude ve Skutči sbírka na potřeby farnosti (opravy)
  • po dobu nepřítomnosti administrátora ŘKF Skuteč a Předhradí A. Vidourka ve dnech 27. 6. až 2. 7. 2016  zastupuje Mgr. Tomáš Kvasnička  (tel. 736 247 541)
  • v neděli 3. 7. bude od 15:00 do 17:00 otevřen kostel v Janovičkách

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení s sebou nese organizační komplikace.

 

Neděle 3. 7 .  – 14. neděle v mezidobí

8:00– mše sv. ve Skutči (farní kostel) – Za pana Hrbala, manželku Věru, zetě Ladislava a za celou rodinu

8:00 – mše sv. v Holetíně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Pondělí 4. 7. – Památka sv. Prokopa, opata

Úterý 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

8:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:00 mše sv. v Předhradí

13:00 mše sv. v Mrákotíně

Středa  6. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:30 mše sv. v Hluboké

20:00 adorace na Rané

Čtvrtek 7. 7.

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 8. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) – Za živé i † členy rodiny Bartoškovy a Dvořákovy

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 9. 7.

18:00 mše sv. na Štěpánově  (s nedělní platností)

Neděle 10. 7.  – 15. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – Za Marii a Václava Zlotohlavkovy, děti a rodiče z obojí strany

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

11:00 – poutní mše v kapli ve Zhoři

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) – Za Marii a Antonína Holubářovy, rodiče z obojí strany, Vlastimila Gregara  a Bořivoje Hradeckého

  • v sobotu 9. 7. se v kostele v Janovičkách uskuteční od 15:00 koncert (pod vedením prof. Štrause)

 

Neděle 10. 7.  – 15. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – Za Marii a Václava Zlotohlavkovy, děti a rodiče z obojí strany

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

11:00 – poutní mše v kapli ve Zhoři

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) – Za Marii a Antonína Holubářovy, rodiče z obojí strany, Vlastimila Gregara  a Bořivoje Hradeckého

 Pondělí 11. 7. – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Úterý 12. 7.

Středa  13. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 14. 7.

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 15. 7. – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 16. 7.

9:00 mše sv. ve Skutči (Senior centrum)

Neděle 17. 7 .  – 16. neděle v mezidobí

8:00– mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)