Duchovní obnova pro kandidáty jáhenské služby v Poličanech u Benešova

Od 10. do 15.10. jsem pomáhal při exerciciích pro 12 mužů z naší diecéze, kteří jsou 16.10. v katedrále v HK svěceni na trvalé jáhny. Adepti pocházejí např. z blízkého Vrbatova Kostelce nebo Nových Hradů. Více se dozvíte v říjnové čísle Adalberta.
V klášteře v Poličanech je asi 25 sester trapistek, které žijí modlitbou a prací – viz: https://www.rehole.cz/cs/sestry-trapistky
Je zde i dům pro hosty, kde mohou být duchovní obnovy, je možný i soukromý pobyt.
O. Jan
Nově: