V sobotu 19.12. v 6:30 byly Roráty ve farním kostele ve Skutči – při svíčkách. Hudbou a zpěvem i ministrantskou službou pomohli Bártovi a Kozderkovi. V 9:00  také byla adventní mše sv. v Senior-centru. Všichni účastníci srdečně zdraví všechny farníky.

Nově: