2.12. 2018 jsme měli ve farnostech Předhradí a Skuteč žehnání adventních věnců a po mši svaté jsme nás navštívil Mikuláš. Dětí se sešlo tolik, že vzácnému hostu sotva stačily dárky…

Děkujeme všem za přípravu.

Nově: