Dne 19.9.2017 se konal ve farním kostele ve Skutči koncert Scholy Gregoriany Pragensis s nádherným zpěvem skladeb z celého liturgického roku z doby reformace. Osm perfektních zpěváků zprostředkovalo krásný hudební i duchovní zážitek pro 160 posluchačů v naplněném chrámě. Velké díky patří p.Pavlu Novotnému za organizaci a Evě Bártové a Renatě Spilkové za obětavou pomoc při zajištění zázemí pro soubor. Tento koncert může být začátkem pro tradici dalších podzimních koncertů v našem kostele.     

Nově: