23.12.2020 pořádali skauti Živý betlém – přizpůsobený podmínkám nouzového stavu.

Šlo o akci, kdy jednotlivci nebo rodiny putovali přes různá stanoviště ve městě až přímo „symbolicky do Betléma“ do farního kostela, vánočně vyzdobeného. U kostela si návštěvníci mohli vzít domů Betlémské světlo. Za dvě a půl hodiny postupně přišlo kolem 200 lidí. Díky skautům za výbornou akci.

 

Nově: