23.8.2020 se konal Farní den ve Skutči. Po mši sv. jsme se sešli na zahradě u fary. František Spilko připravil výborný guláš, který mělo k obědu kolem stovky účastníků. Následovalo povídání o kurzech ALFA, a jako host zde byla paní MUDr. J.Ptáčková, ortopedka z Hlinska, která vyprávěla o své lékařské službě i o svém životě z víry. Bylo to pro nás velmi povzbuzující. O hudbu a zpěv se postarala rodina Bártova s dalšími farníky. Děti si  mohly zahrát na hřišti. Počasí přálo. Bohu díky, bylo to požehnané setkání.

Nově: