6.1.2018 se uskutečnila Tříkrálová sbírka v Skutči /přes 60 dětí a 21 skupinek/ a v Předhradí /přes 20 dětí, 4 skupinky/. Oproti minulému roku se zvýšil počet koledníků i skupinek.

Moc děkujeme všem účastníkům.

Nově: