Farnost Skuteč, Předhradí

8. 7. 2023 – 50. výročí primice a 80. narozeniny Mons. Josefa Sochy

V sobotu 8. 7. 2023 se konala slavnostní mše sv. v Předhradí. Odtud pochází Mons Josef Socha a zde oslavil své jubileum za účasti Otce biskupa Jana, gen.vikáře Jana Paseky, dalších kněží i řeholních sester z Čech i ze Slovenska. Zúčastnili se také mnozí příbuzní a farníci.