Na Bílou sobotu jsme začínali svěcením ohně, pokračovali chvalozpěvem Exultet, čtením SZ textů a po slavném Gloria slavnost pokračovala bohoslužbou slova a svěcením vody a nakonec bohoslužbou oběti.

Nově: