Události ve farnosti

Akce, události ve farnosti, fotografie

23.12.2020 pořádali skauti Živý betlém – přizpůsobený podmínkám nouzového stavu.

Šlo o akci, kdy jednotlivci nebo rodiny putovali přes různá stanoviště ve městě až přímo “symbolicky do Betléma” do farního kostela, vánočně vyzdobeného. U kostela si návštěvníci mohli vzít domů Betlémské světlo. Za dvě a půl hodiny postupně přišlo kolem 200 lidí. Díky skautům za výbornou akci.

 

V sobotu 19.12. v 6:30 byly Roráty ve farním kostele ve Skutči – při svíčkách. Hudbou a zpěvem i ministrantskou službou pomohli Bártovi a Kozderkovi. V 9:00  také byla adventní mše sv. v Senior-centru. Všichni účastníci srdečně zdraví všechny farníky.

Nově: