Události ve farnosti

Akce, události ve farnosti, fotografie

Ve dnech 20.-25.1.2020  měl v Rokoli o.Jan exercicie pro studenty Teologického konviktu z Olomouce. Na programu byly přednášky na duchovní témata, mše sv., adorace, společná modlitba, možnost svátosti smíření. Studenti se tak mohli ve ztišení povzbudit pro své další směřování ke kněžské službě. Celkem zde bylo 18 účastníků z různých diecézí. Nejvíce jich má Olomouc /8/, Litoměřice a Plzeň nikoho. Z královéhradecké diecéze studuji dva adepti. Jsou z Litomyšle a Kameniček.

11.1. se konal již 19. Tříkrálový ples, za účasti více jak 200 hostů. Na programu bylo uvítání Třemi králi /3 zástupci z katolické i evangelické církve/, 2 předtančení i tombola.