Události ve farnosti

Akce, události ve farnosti, fotografie

V sobotu 19.12. v 6:30 byly Roráty ve farním kostele ve Skutči – při svíčkách. Hudbou a zpěvem i ministrantskou službou pomohli Bártovi a Kozderkovi. V 9:00  také byla adventní mše sv. v Senior-centru. Všichni účastníci srdečně zdraví všechny farníky.

V sobotu 12.12. se konala duchovní obnova pro daný počet lidí s živým přenosem v kostele P.Marie ve Skutči.
Vedl ji P.Miloš Kolovratník z České Třebové. Byli jsme povzbuzeni živým, praktickým a zároveň duchovním projevem ve dvou přednáškách a mší svatou. Díky všem za pomoc při organizaci.

Záznam z přednášek můžete shédnout ze záznamu:

Nově: