Nově na stránkách

18.2.2020

Nově vzniklá rubrika
Kázání o svátostech
Vás zve k zamyšlení nad nedělními kazáním Otce Linharta – první kázání již tuto neděli 23.2. v 9:00

31.01.2020
Rozpis čtení na únor 2020

19.12.2019
Nový zpravodaj

Farní společenství

Události ve farnosti

Akce, události ve farnosti, fotografie

Při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byly přineseny postní pokladničky pro Charitu a byly požehnány pokrmy.
 
 
Chci moc poděkovat za krásnou výzdobu i úklid kostelů, nástěnky, výbornou ministrantskou i kostelnickou službu, hudbu i zpěv, všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke kráse liturgie…. O. Jan
 

Na Bílou sobotu jsme začínali svěcením ohně, pokračovali chvalozpěvem Exultet, čtením SZ textů a po slavném Gloria slavnost pokračovala bohoslužbou slova a svěcením vody a nakonec bohoslužbou oběti.