Události ve farnosti

Akce, události ve farnosti, fotografie

Během léta proběhla první etapa opravy střechy fary ve Skutči. Díky všem, kteří obětavě pomáhali.

Farní den na faře ve Skutči

22.8. se po mši svaté uskutečnil Farní den. Měli jsme zde skvělé občerstvení, příjemnou hudbu a zpěv, děti mohly na hřiště a všichni měli dost času na popovídání. Jako host zde byl Jakub Vávra – ředitel Domova Na cestě ve Skutči. Přišel mezi nás také pan starosta Pavel Bezděk. Velké díky patří všem organizátorům. 
Nově: