Cestou dvou bratří

XI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme společně

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 11. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ).

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme.

Vyhlášení výsledků: během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2016 na Velehradě

Hodnotící komise:
Adolf Born (předseda)
, Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 • I. kategorie – 1. až 3. třída – malba + kresba + grafika
 • II. kategorie – 4. až 5. třída – malba + kresba + grafika
 • kategorie MŠ – 3 až 6 let – malba + kresba + grafika
 • kategorie ZUŠ – 1. až 5. třída – malba + kresba + grafika
 • formát A3
 • autoři vítězných výtvarných prací musí zaslat kopii rodného listu

Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, do které chodíte, věk, telefonický kontakt domů a e-mailovou adresu.

Výtvarné práce prosím zasílejte do 20. 5. 2016 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2016
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc

(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Soutěž je primárně zaměřená na děti, ale neobejde se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, vychovatelů či animátorů. Jejich úkolem je přiblížit dětem státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů (5. červenec).

 1. kategorie (1. – 3. třída) + kategorie MŠ
 • Metoděj celý život pomáhal svému bratrovi.
  a) Nakresli, jak ty pomáháš svému sourozenci (nebo kamarádovi).
 • Cesta z Byzance na Moravu byla dlouhá a také nebezpečná.
  b) Jak asi vypadalo popsané setkání byzantského průvodu s bojovnými útočníky?
 1. kategorie (4. – 5. třída) + kategorie ZUŠ
 • Janovo evangelium začíná slovy: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“
  a) Pokus se vytvořit ozdobná písmena, kterými tento text napíšeš, a vyzdob stránku kolem textu tak, aby působila jako úvodní strana knihy.
 • Konstantinův vynález nové abecedy znamenal záchranu celého národa.
  b) Jakou věc bys chtěl jednou vymyslet, aby byla opravdovou pomocí pro mnoho lidí (pro svět)?

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2016.

Ceny v jednotlivých kategoriích:

 1. + II. + ZUŠ kategorie
 • 1. místo – počítač
 • 2. místo – mobilní telefon
 • 3. místo – lego
 • 4.-6. místo – společenská hra pro děti
 • 7.-10. místo – kniha
 • 11.-15. místo – předplatné časopisu Pastelka nebo Nezbeda a puzzle sv. Cyril a Metoděj

MŠ kategorie

 • 1. místo – koloběžka
 • 2. místo – Kouzelné čtení a elektronická tužka
 • 3. místo – lego
 • 4.-6. místo – společenské hry
 • 7.-10. místo – kniha
 • 11.-15. místo – předplatné časopisu Duha nebo Nezbeda puzzle sv. Cyril a Metoděj

Podrobné informace najdete v letáku:

Cestou_dvou_bratri_2016_letak.pdf (2.6 MB)

http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez

Nově: