Warning: Parameter 1 to Page_columnist_page_transition::_exec_cspc_trans_ordinary() expected to be a reference, value given in /disk_1/www/cz/farnostskutec/www/wp-content/plugins/page-columnist/page-columnist.php on line 155

Warning: Parameter 1 to Page_columnist_page_transition::_exec_cspc_trans_ordinary() expected to be a reference, value given in /disk_1/www/cz/farnostskutec/www/wp-content/plugins/page-columnist/page-columnist.php on line 155

Warning: Parameter 1 to Page_columnist_page_transition::_exec_cspc_trans_ordinary() expected to be a reference, value given in /disk_1/www/cz/farnostskutec/www/wp-content/plugins/page-columnist/page-columnist.php on line 155

..jsou darem Všemohoucího Boha matkám této doby,
aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději..

Spiritualita hnutí Modlitby matek je cesta úplného odevzdání se.
Učíme se žít život Ježíšovy Matky.

Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno.

„Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a dovolit Ježíšovi,
aby nás přenesl v náručí na druhý břeh;
jako dítě, které spí v matčině náručí. “
(Novéna odevzdanosti)

 

Základní zásady:

Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky.
Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.

(převzato se svolením z http://www.modlitbymatek.cz/ )


V naší farnosti se schází k modlitbě dvě skupinky maminek. Skupinka starších maminek každý sudý čtvrtek od 8 hodin na skutečské faře, skupinka mladších maminek každé liché pondělí v 19 hodin též na skutečské faře.

Zveme i další maminky, které se chtějí modlit za své děti, aby přišly mezi nás.