Již několik let funguje v naší farnosti společenství rodin.

Společně organizujeme a prožíváme různé akce pro děti a v rámci tohoto společenství probíhá každý měsíc večerní setkání manželů v našich domácnostech. Při těchto setkáních se zamýšlíme a diskutujeme o různých tématech, jako je výchova dětí, modlitba v rodině a mnoho dalších praktických i duchovních otázek našeho života. Nyní se setkáváme ve dvou skupinách po pěti manželských párech.

Jsme otevřené společenství a rádi mezi sebe přivítáme další přátele.