25. 3. 2023 se konala Postní duchovní obnova v čajovně gymnázia ve Skutči. Vedl ji náš soused P.Vojtěch Brož z Chrasti. Měl pro nás 3 přednášky na téma Božího vtělení, života a smrti vedoucí ke zmrtvýchvstání. Po obědě byla křížová cesta a mše svatá. Odpoledne se konalo další setkání maminek s malými dětmi na faře ve Skutči. Velké díky všem organizátorům i účastníkům.

Starší fotografie najdete zde: https://www.farnostskutec.cz/category/udalosti-ve-farnosti/

Nově: