Úvodní slovo
Úvodní slovo
Od 25.9. do 17.12. 2017 probíhala generální oprava interiéru farního kostela ve Skutči. Nyní může každý sám posoudit, jak se podařila. Celkové náklady činí asi 1.600.000,- Kč. Většinu se podařilo sehnat díky příspěvkům z Města Skuteč, z Pardubického kraje a hlavně díky vám, farníkům a všem přátelům odtud i z okolí. Do konce března zbývá [...]
Vážený otče Linharte, dovolte mi, abych Vám prostřednictvím tohoto dopisu poděkovala za poskytnutí společenských prostor fary při přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky 2018, za oznámení sbírky v ohláškách i za podporu koledníků prostřednictvím požehnání a modlitby. Poděkování patří i všem farníkům, kteří se do sbírky aktivně zapojili i všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladničky a [...]