Rozvrh hodin Křesťanské výchovy ve farnostech Skuteč, Předhradí a Raná ve šk. roce 2020/21

Čtvrtek Pátek
ZŠ Komenského

12:15 – 13:00 h

1. – 3. tř. (OM)

ZŠ Prosetín

12:15 – 13:00 h

1. – 4. tř. (OM)

ZŠ Komenského

13:15 – 14:00 h

3. – 5. tř. (OM)

ZŠ Prosetín

13:15 – 14:00 h

5. – 9. tř. (OM)

ZŠ Smetanova

14:15 – 15:00 h

3. – 5. tř. (OM)

Fara Raná

14:30 – 15:00 h

1. – 5. tř. (OM)

Fara Skuteč

14:15 – 15:00 h

6. – 9. tř. (JL)

 
Fara Skuteč

15:10 – 15:55 h

6. – 9. tř. (JL)

 

Vyučující: P.Ondřej Matula (OM), P.Jan Linhart (JL). Pomůcky: děti si vezmou psací potřeby a přezůvky. Ostatní zajišťuje farnost. Začátek výuky: Fara Skuteč 9.9., ZŠ Komenského a Smetanova od 16.9., Fara Raná od 17.9., ZŠ Prosetín od října. Předávání dětí: děti 1. a 2.třídy ve Skutči vyzvedává učitel ve 12 h v jídelně. Po skončení odvádí do družiny nebo dle dispozic rodičů. Starší děti přicházejí a odcházejí samostatně. Přihlašování: nové přihlášky podle GDPR jsou k dispozici v kostele a na webových stránkách farností Skuteč a Raná.

Více informací: P.Ondřej Matula, tel. 732 536 873.

Přihláška k výuce náboženství 2021/22:

Klikněte zde pro stažení verze pdf

Klikněte zde pro stažení verze MS Word

 

Nově: