Mt 10,26-33  Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“

Milí přátelé,

pamatuji se, jak jsem před deseti lety dostal od studentů Teologického konviktu v Olomouci dárek na rozloučenou – let balonem nad Hradcem Králové – abych se prý podíval na své další působiště z pořádného nadhledu… Podařilo se mi tu jízdenku nebo spíše letenku využít v příznačné datum 11.září /2013 /. Nemám rád výšky, bojím se i v letadle  /přiměřeně/… takže jsem se bál přiměřeně i tohoto letu. Nicméně překvapilo mne několik věcí. Především originální uvítání od organizátorů letu  – dali nám lahvičku vody a jako zákusek rakvičku se šlehačkou- hodně povzbuzující….Další překvapení byla velmi příjemná. I když jsem se dostali do výšky přes 900 metrů a město pod námi jsme viděli jak na mapě a viděli zároveň velký kus Čech od Ještědu až po Králický Sněžník, tak tam bylo teplo jako dole a žádný vítr, naprostý klid – byli jsme neseni větrem, byli jsme jakoby součástí větru… vše klidné a pohodové… byl to nakonec dobrý zážitek… nebylo se vcelku čeho bát…ovšem má odvaha má velké limity….takže pokud by někoho napadlo dát mi třeba na rozloučenou seskok padákem, to nedám a rád ho věnuji někomu schopnějšímu a odvážnějšímu….

Proč tato vzpomínka? Třeba i pro Ježíšovo dnešní trojí ujištění apoštolům – nebojte se –  hlásat evangelium…přitom Ježíš prorocky naznačuje, že se jim budou snažit nepřátelé i usilovat o život… a přece pak říká  – nebojte se..jste pod Boží ochranou….

Tedy jinými slovy – Ježíš nemazal med kolem pusy ale říká jim to co je reálné- nebude to lehké, budete muset bojovat se svými chybami i překážkami od ostatních….bude vás to hodně stát… ale bude to stát za to….

A jak uvádí biblista Petr Mareček:  Ježíš volá k nebojácnosti ne proto, že Bůh padne do náruče lidem a zabrání jejich usmrcení, nýbrž proto, že zabitím nemohou nic stanovit o konečné spáse, o věčném životě. Ježíš vyzývá zároveň k bázni Boží, protože od samotného Boha závisí náš konečný osud, věčný život nebo věčné zavržení. V žádném případě však nemáme mít strach z Boha, ale máme se střízlivě a uctivě naladit na tuto situaci. Nejvyšší hodnotou není pozemský život; proto se ho nesmíme snažit uchovat za každou cenu. Nejvyšší hodnotou je naše spojení s Bohem a jeho vůlí; pro tuto hodnotu má být nebojácně nasazen i pozemský život. Čím více se spolehneme na Boha, tím se staneme svobodnějšími vůči lidem a jejich jednání.

Ježíš přitom nevyzývá apoštoly k nějaké ezoterice- tajnému učení zasvěcenců…. Ale: vše hlásejte se střech, tak aby každý mohl slyšet a být osloven… Evangelium není jen pro nějaké vyvolené, je to pozvání pro každého, kdo něco pořádného hledá-… a evangelizátoři tomu mají jít naproti…

Celkově je to buď a nebo – již Mojžíš, když říká Izraelitům před svou smrtí – je před vámi volba – život -s Bohem nebo smrt bez Boha – vyberte si život, vyberte si Boha…

Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“

To říká Ježíš svým následníkům. Nestyďme se za něho, nebojme se jím nechat vést…

Máme tedy podobnou volbu – a ta volba není jen nějaké rozhodnutí při křtu nebo jiných velkých událostech. My se takto rozhodujeme v mnoha drobných situacích běžného života – v pokušení, jednání, mluvení….využití času…komu v tom dám přednost – svému svědomí, křtu, víře nebo….? Vyberme si Krista a nebojme se. On bude mít poslední slovo. A to slovo o naději pro nás….

 

 

 

 

 

Nově: