Schola Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem

Skuteč – 19.9.2017 od 19hod

 

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. První dva roky existence mohla zpívat pouze při liturgii,
od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie,
Nizozemí, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Izrael). CD nahrávky souboru vznikají výhradně ve spolupráci s největším
českým hudebním vydavatelem, firmou Supraphon, a získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá
Harmonie“ za nejlepší českou nahrávku roku). Soubor zároveň natáčí i pro Český rozhlas.
Zpívejme, věrní, společně
Je známo, že postoj Martina Luthera (1483–1546) k hudbě byl celkově velmi pozitivní. Zatímco ve Švýcarsku působící reformátoři Kalvín
a Zwingli byli v tomto ohledu velmi zdrženliví a hudbu při bohoslužbě buď úplně odmítali, nebo připouštěli pouze velmi prosté jednohlasé
popěvky, Luther byl vůči soudobé hudební praxi velmi otevřený. Měl hluboké pochopení pro vrcholné umění vícehlasé kompozice,
jeho oblíbeným skladatelem byl Josquin Desprez, jeden z vůdčích autorů období nizozemské polyfonie. Také při bohoslužbě měla u
Luthera hudba významné a nezastupitelné místo. Byla součástí zvěstování Božího slova, měla „zkypřit“ duši člověka pro přijetí Boží milosti.
Z početných Lutherových vyjádření k tomuto tématu můžeme uvést alespoň jeden příklad: „Hudba je darem Božím, nikoli darem
lidským; zahání ďábly a rozveseluje lidi … Po teologii přisuzuji hudbě hned druhé místo a nejvyšší úctu.“
Úterý 19. září 2017 v 19 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči
Předprodej: Květinářství Sokol, Palackého náměstí, Skuteč a na www.ticketportal.cz

Nově: