Adresa – ul. Smila Flašky, Skuteč

GPS: 49.8454156N, 15.9969872E

Špitální kostel Božího těla byl vystavěn mezi lety 1385-1392 staviteli z Nového Města pražského, bratry Peškem a Ješkem Lútkovými. Jedná se o gotický jednolodní kostel, v interiéru s žebrovými klenbami a kružbovým sanktuáriem z 15. století. V presbytáři se nacházejí náhrobní kameny, tzv. náhrobníky šlechtičen, z 16. století. V roce 1862 kostel vyhořel a byl restaurován architektem Františkem Schmoranzem. V těsném sousedství kostela stojí budova městského špitálu, jehož činnost zanikla po 2. světové válce a objekt byl poté upraven pro potřeby městského muzea. Po vzniku samostatného Československa kostel město přidělilo nově vzniklé Církvi československé husitské, která ho používala až do roku 1924, kdy byl znovu vrácen katolické církvi.

Nově: