V sobotu 4.3. přijelo asi 50 dětí s rodiči /celkem 75 lidí/.
Akci zorganizovala hradecká saleziánka Sr.Hanka Koudelková, která se  intenzivně věnuje dětem v Hradci Králové. Tento výlet byl malou odměnou pro děti, které se zúčastnily Tříkrálové sbírky. Většina přijela vlakem, měli u nás mši svatou a dobré pohoštění na faře díky obětavosti našich farnic. Dospělí pak měli hodinu s duchovním programem a děti si hrály na zahradě. Bohu díky bylo krásné počasí.  Myslím, že všichni odjížděli spokojeni.
O.Jan
 
Nově: