Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči

17:55 – 18:00 Pozvání na Noc kostelů vyzváněním zvonů

18:00 – 18:20 Koncert pěveckého sboru Rubeš

18:20 – 18:45 Hra na varhany – Petr Hostinský

19:00 – 19:30 Ticho kostela – čas rozjímání

18:00 – 21:00 Výstava – Rok farnosti ve fotografiích

18:00 – 21:00 Výstava Biblí

20:50 – 21:00 Modlitba za účastníky a závěrečné požehnání

více info o kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči zde.

 

Program v kostele Božího Těla ve Skutči

17:55 – 18:00 Pozvání na Noc kostelů vyzváněním zvonů

18:00 – 19:00 Hra na varhany – Pavel Novotný

18:00 – 20:00 Výstava liturgických obleků

18:00 – 20:00 Prohlídka interiéru kostela

19:55 – 20:00 Zakončení Noci kostelů

více info o kostele Božího Těla ve Skutči zde.

 

Program v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Předhradí

17:55 – 18:00 Pozvání na Noc kostelů vyzváněním zvonů

18:00 – 21:00 Výstava Biblí

18:00 – 20:30 Džbán proseb

18:00 – 21:00 Předhradská farnost v roce 2019 ve fotografiích

19:00 – 19:30 Hra na varhany a zpěv – Jaroslav Novotný

19:35 – 19:50 Komentovaná prohlídka kostela

19:50 – 20:30 Ticho kostela – čas rozjímání

20:30 – 20:40 Modlitba za účastníky a závěrečné požehnání

více info o kostele Panny Marie Sedmibolestné v Předhradí zde.

 

Program v kostele Zvěstování Panny Marie v Janovičkách

17:50 – 18:00 Pozvání na Noc kostelů vyzváněním zvonů

18:00 – 20:00 Možnost prohlídky kostela

20:00 – 21:00 Četba z románu: Jiří Šotola – Tovaryšstvo Ježíšovo

21:00 – 23:00 Koncert komorní hudby – smyčcové trio a následovat bude moderovaná beseda nad životem v dnešní době

více info o kostele Zvěstování Panny Marie v Janovičkách zde.

Nově: