Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči – 18:00 – 22:00

17:55 vyzvánění zvonů

18:00 – 22:00 průběžný program

 • soutěžní výstava výtvarných prací dětí skutečských základních škol na téma “Inspirace kamenem”
 • sebevzdělávací kvíz pro dospělé s odměnou
 • sakristie – prohlídka liturgických předmětů
 • kůr – prohlídka varhan
 • věž kostel – výhled na město, prohlídka věžních hodin

19:30 kázání pro nevěřící

20:00 koncert Kateřiny Zelenkové

21:50 modlitba za účastníky a závěrečné požehnání

 

Kostel Božího Těla ve Skutči 18:00 – 21:00

17:55 vyzvánění zvonů

18:00 – 21:00 průběžný program

 • vstup do věže kostela k věžním hodinám
 • prezentace historie kostela
 • výstava kronik a historických ornátů

21:00 zakončení

 

Předhradí hrad Rychmburk 17:00 – 21:00

17:00 -17:30 Krkonošská pohádka – klienti Domova na hradě Rychmburk

17:30 – 21:00 organizované prohlídky kaple a věže na hradě Rychmburk

  

Kostel Sedmibolestné Panny Marie v Předhradí 17:00 – 21:00

17:50 vyzvánění zvonů – pozvání na prohlídku kostela

18:00 – 20:30 džbán proseb

18:00 – 21:00

 • prohlídka kostela a věže
 • výstava ornátů a liturgických předmětů
 • košík s biblickými citáty
 • ochutnávka mešních vín, odřezků hostií
 • výstava obrázků dětí z mateřské školy

18:00 – 19:00 hra na varhany Jaroslav Novotný

19:00 – 19:30 pěvecké vystoupení Moniky Maškové

20:00 – 20:30 komentovaná prohlídka kostela

20:45 požehnání a modlitba za účastníky

 

Kostel Janovičky 17:50 – 24:00

17.50 – 18.00 zvony oznámí začátek akce

19.00 – 20.00 možnost prohlídky kostela s průvodcem

20.00 – 21.00 hudební vystoupení – duo manželů Novákových

21.00 – 22.30 SCHOLA CANTUS GREGORIANI – gregoriánský chorál

22.30 – 24.00 možnost prohlídky kostela s průvodcem

Nově: