1. a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Plnomocné odpustky lze letos získat už týden před „Dušičkami“. Je-li vážný důvod.

Vatikán vyhověl prosbě českých a moravských biskupů – odpustky je možné získat už od 25. října.

 Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící
v České republice pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou

věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných dlvodů navštívit hřbitovy.

Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů římské kurie, který má na starost odpustky) udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů. Letos a v následujících sedmi letech je tedy možné získat pro zemřelé plnomocné odpustky vždy už od 25. října.

K obvyklým podmínkám – svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova – však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

Nově: