Všem farníkům přeji pokojný advent i vánoce a naději z Boží přítomnosti po celý příští rok….o.Jan

 

PS.: letos mám přání dvě, můžete si vybrat…:-) – viz obrázky

Na zdi v jednom sklepě v Kolíně nad Rýnem,

kde se skrývalo za války několik Židů v naději, že uniknou smrti,

se našel tento nápis:

Věřím ve slunce, i když nesvítí, věřím v lásku, i když ji necítím,

věřím v Boha, I když mlčí.”

To je pravá víra:

dál vidět paprsek světla i v nejhlubší a nejtížívější temnotě,

věřit, i když nás všechno nutí pochybovat,

věřit v B o ž í p ř í t o m n o s t v e s v ě t ě , kde je zoufale cítit prázdnota…

/A.Pronzato: 365 provokujících inspirací/

K r i s t u s p ř i š e l n a s v ě t

a zdánlivě se nic nezměnilo.

Vnější ráz zůstává stejný, dějiny jdou dál.

K r i s t u s p ř I š e l n a s v ě t

a ve skutečnosti svět byl – ať chce nebo nechce – přetvořen Božstvím.

K r i s t u s p ř i c h á z í d o n a š e h o ž i v o t a

a zdánlivě se nic nemění.

Slabůstky, touhy, chyby zůstávají…

A ve skutečnosti každý náš okamžik je přetvořen Božstvím.

Velikost života nespočívá v provádění velikých činů.

Je to objevení “velikých věcí” v prostých okamžicích.

Neboť čeho můžeme dosáhnout víc, než když objevíme v každé své chvíli přítomnost Boží?

B ů h p ř i š e l n a s v ě t

hledej ho tady, ve svém vlastním životě, v každém okamžiku. V každém…

/podle V.Boublíka – Duchovní deník/

 

 

Nově: