V nedělo 7.5.2017 se uskutečnila tradiční pouť rodin z farností Skuteč, Předhradí a Raná. Někteří se vydali pěšky přes Janovičky a Paletínskou kapli a ostatní se přidali k společné modlitbě růžence nebo mši svaté v poutním mariánském kostele na Chlumku.
Nově: