Lazany

Pozvání na Noc kostelů 2015

Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 29. května. Mottem pro letošní rok je biblický žalm 139,12: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo“. Také Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč se letos do tohoto projektu zapojí. Bude to v kostele sv. Václava v Lažanech. Začne vyzváněním zvonu „sv. Václav“ z r. 1600, který nás od 18:00 hod. pozve na mši svatou, poté budou následovat prohlídky v rámci omezených možností tohoto v širokém okolí nejstaršího kostela (není zde zaveden el. proud, některé vybavení je v havarijním stavu).

Pro tento kostel jsme se rozhodli z několika důvodů. Podstatnou zprávou může být zájem farnosti, města Skuteč, odboru památkové péče i královéhradeckého biskupství o záchranu této významné a v mnohém ojedinělé památky (např. varhany, kazatelna). V roce 2015 proběhne průzkum a bude vypracován „Projekt záchrany kulturní památky“. V loňském a letošním roce kostel také navštívilo několik odborníků (organolog, heraldik, vitrážisté, restaurátoři…), kteří obhlédli stav a význam jednotlivých částí vybavení kostela.

Proto si vás dovoluji pozvat na prohlídku tohoto kostela, působivě osvíceného několika svícníky – a v případě vašeho zájmu doporučuji vzít si s sebou i baterku. Kostel bude otevřen do 21:30 hod. Je možné, že pokud vše dobře dopadne, tak bychom mohli v příštím roce začít s opravami, a tedy kostel bude pravděpodobně na delší dobu uzavřen.

Za ŘKF vás zve Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., administrátor farnosti

Nově: