Červen 2023

    1. čtení 2. čtení
 

4. června

Slavnost

Nejsvětější Trojice

8.00

 

18.00

M. Spilková

 

K. Polanský

Z. Picpauer

 

M. Požárová

 

11. června

Slavnost

Těla a Krve Páně

!7.30

 

18.00

K. Drahošová

 

R. Požár

E. Bártová

 

L. Hromádková

 

18. června

Biřmování

 

!9.30

 

18.00

Biřmovanci

 

D. Veisová

Biřmovanci

 

K. Polanský

 

25. června

 

 

8.00

 

18.00

J. Kozderka

 

L. Hromádková

J. Bárta

 

P. Bortel

Čtení si vyzvedněte min. 10 minut před začátkem mše sv. v sakristii.
Nebudete-li moci číst, domluvte si prosím za sebe náhradu.

Děkujeme za Vaši lektorskou službu 🙂

Nově: