Při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byly přineseny postní pokladničky pro Charitu a byly požehnány pokrmy.
 
 
Chci moc poděkovat za krásnou výzdobu i úklid kostelů, nástěnky, výbornou ministrantskou i kostelnickou službu, hudbu i zpěv, všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke kráse liturgie…. O. Jan
 
Nově: