Print Friendly, PDF & Email

Vyhlášené téma

 • „Kostely, kaple a křížky na Skutečsku“ – motivem fotografie by měl být kostel, kaple či křížek ze Skutče nebo z obce spadající ke Skutči. Na fotografii může být zachycen kříž, celý kostel či kaple nebo jejich část z exteriéru nebo interiéru ve fantazijní a neobvyklé souvislosti a kompozici.

 Kategorie

 • Fotografie budou případně rozděleny do kategorií dle počtu a druhu přijatých fotografií.

Požadavky na fotografie

 • Přijímáme pouze 1 fotografii od jednoho autora.
 • Minimální rozlišení 8MPx (2480x3508px/300DPI), formát JPG – pro optimální tisk A4.
 • Autorem fotografie je fyzická osoba s uvedeným jménem, příjmením, bydlištěm, věkem, názvem fotografie a lokalizací vyfoceného objektu.
 • Přijímáme barevné i černobílé provedení.
 • Prosíme o dodržování vyhlášeného tématu, mimotématické fotografie budou vyřazeny.

Zasílání fotografií

 • Fotografie včetně výše uvedených informací o autorovi zasílejte na e-mail

fotosoutez@farnostskutec.cz

 • Přijetí zaslané fotografie Vám bude potvrzeno e-mailem.
 • Fotografie zasílejte v termínu do 14. května 2021.

Vyhodnocení

 • Fotografie budou vystaveny v horním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči v rámci Noci kostelů dne 28. května 2021 a návštěvníci akce budou moci dát svůj hlas jimi vybrané fotografií. Po skončení akce proběhne sečtení hlasů a budou vyhlášeny tři nejlepší fotografie.
 • Pro vítěze budou připraveny symbolické ceny a vítězná fotografie bude použita k výrobě pohlednice.

Právo zveřejnění

 • Účastníci soutěže souhlasí přihlášením do soutěže s prezentací svých prací v rámci této akce včetně následného nekomerčního použití pořadatelem. Zveřejněno může být: fotografie, jméno autora a název snímku.
Nově: