Vykopali jámu a vztyčili kříž, jako když se sází strom. Netušili, že zasazují strom života.“ To jsou slova z pobožnosti křížové cesty (Kancionál 073, zast. 11). Ježíš sám se přirovnal k „zelenému stromu“. Místo holé klády byl kříž znázorňován například jako živý strom s mnoha větvemi, listím, květy a plody. Byly to ctnosti vyplývající z křesťanského postoje k utrpení.

Pro letošní prožívání postní doby s dětmi, jsme zvolili jako symbol STROM ŽIVOTA. Abychom dětem postní cestu přiblížili, můžeme si s nimi doma popovídat o stromu. Ptejme se dětí, jaké druhy stromů znají, jaké u nás v nejbližším okolí rostou apod.

Vědí děti, co všechno strom působí? Každý strom je velice cenný, protože:

strom

–        pohlcuje jedovaté látky a vyrábí kyslík, aby se lidem dobře dýchalo;

–        snižuje znečištění ovzduší, protože pohlcuje škodlivé částice a zadržuje prach;

–        zadržuje vláhu a potom ji pomalu podle potřeby pouští, zvlhčuje tím ovzduší;

–        snižuje hluk; vysazené pásy stromů působí jako protihluková bariéra;

–        tlumí nárazy větru; pás stromů může být tzv. větrolamem;

–        zpevňuje půdu, což je důležité hlavně podél řek, aby nenastaly povodně;

–        kladně působí na duševní zdraví člověka: pohled do zeleně je balzámem pro ducha.

Vidíme, že stromy jsou svým způsobem nositeli života. My máme ještě jeden strom, mnohem vzácnější, který je nositelem věčného života: je to kříž.

A jak budeme postní cestu plnit?

Děti obdrží každou postní neděli proužek se 7 stromovými lístky na celý následující týden. Každý den se budou snažit konat dobré skutky a oběti. Po večerní rodinné modlitbě si děti lístek vystřihnou, omalují zelenou barvou, zaznamenají do něj datum a podepíšou si ho. Na zadní stranu mohou děti heslovitě zapsat, jaký dobrý skutek vykonaly. Kolik lístků se podaří za týden „získat“ konáním dobra, tolik si jich děti přinesou další neděli (či jiný den,  např. na dětskou mši sv.) do kostela. Přinesou je spolu s obětními dary a po mši svaté je nalepíme do koruny stromu.

Před očima farnosti se bude postupně víc a více zelenat strom kříže – strom života.

Každý lísteček vyjadřuje, že chceme k Ježíšovi patřit a že i my chceme být nositeli dobra, naděje, lásky, tj. života, i když to něco stojí, nebo právě proto!

 

 

 

Nově: