Svátost manželství – to je trvalý svazek dvou lidí, muže a ženy. Tuto svátost si snoubenci udělují navzájem celoživotním slibem úcty, lásky a věrnosti před biskupem, knězem či jáhnem a dalšími dvěma svědky. Svátost manželství je nerozlučitelné až do smrti jednoho z partnerů. Teprve v případě vdovství může druhá strana znovu uzavřít svátostné manželství.

V křesťanství je manželství právoplatným spojením dvou lidí za účelem tělesného a duchovního společenství.

Ježíš Kristus považuje manželství za ustanovené Hospodinem, za trvalé spojení jednoho muže a jedné ženy. Žena má v manželství rovnoprávné postavení, zajištěné příběhem o stvoření (Mk 10,6-9; Mt 19,4n.). Manželství má podle Nového zákona své místo v dějinách spásy a vztah muže a ženy je podle něho předobrazem vztahu Krista a církve (Ef 5,32). Na manželství se tedy pohlíží jako na znamení milostiplné Boží vůle.

Podle katolického učení se každé platné manželství uzavřené mezi dvěma pokřtěnými považuje za svátost. Vztah v manželství obsahuje v sobě též vztah k Bohu jakožto ke svému základu a cíli a manželství je považováno za způsob zpřítomnění Ježíše a církve ve světě (Mt 18,20). Tuto svátost si udělují navzájem přímo snoubenci, kněz (případně jáhen) působí pouze jako vyžadovaný svědek církevního aktu. Základem manželské úmluvy je tedy manželský slib snoubenců. Pokud neexistují manželské překážky, mohou manželství přijmout všichni pokřtění. Přirozené manželství je v protikladu k svátostnému manželství manželstvím mezi dvěma nepokřtěnými.

Kodex kanonického práva stanovuje právní podmínky pro uzavření sňatku v katolické církvi. Pro platnou formu uzavření manželství se vyžaduje aktivní účast faráře, či kněze farářem delegovaným v místě uzavření manželství a alespoň dvou svědků. V nebezpečí smrti je možná účast pouze 2 svědků. Tato forma je povinná pro všechny, kdo jsou v katolické církvi. Obvyklou přípravou na manželství jsou zásnuby, poučení manželů a ohlášky. Dispens od manželských překážek uděluje diecézní biskup.Mezi tzv. prosté překážky patří: jednoduché řeholní sliby, příbuzenství zákonné či pokrevní, rozdílnost vyznání, nezletilost, pohlavní neschopnost, ještě trvající manželský svazek, různost náboženství, přijetí svátosti svěcení, veřejné doživotní (řeholní) sliby, aj.


SVATBA SE DOMLOUVÁ 100 DNÍ PŘEDEM – JE NUTNÁ PŘÍPRAVA.


Užitečné odkazy:

Národní centrum pro rodinu – www.rodiny.cz

Národní týden manželství – www.tydenmanzelstvi.cz

Týden pro rodinu – www.tydenprorodinu.cz

Manželství.cz – www.manzelstvi.cz

Kána pro páry – Letní setkání Kána – www.kana4you.cz

Manželská setkání – www.manzelskasetkani.cz

Manželské večery – manzelskevecery.cz

YMCA setkání – www.setkani.org

Modlitby matek – www.modlitbymatek.cz

Modlitby otců – www.modlitbyotcu.cz

CEVAP – Škola lásky v rodině www.cevap.cz

Kurz efektivního rodičovství – www.efektivnirodicovstvi.cz

Salinger, z.s. – www.salinger.cz

CENAP – Centrum naděje a pomoci – www.cenap.cz

Liga pár páru – www.lpp.cz

Hnutí pro život – hnutiprozivot.cz

ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. – www.poradnaprozeny.eu

Bezdětnost.cz – bezdetnost.cz

Adopce – projekt náhradní rodinné péče – www.adopce.com

Sdružení pěstounských rodin – www.pestouni.cz

Středisko náhradní rodinné péče – www.nahradnirodina.cz

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.  – www.ditevsrdci.cz

Hospice a Domácí hospicová péče – www.hospice.cz

Seznamte se prosím – seznamte-se-prosim.webnode.cz

Noemi – stránka pro nezadané křesťany – noemka.com

Společenství vdov a vdovců, z.s. – vdovyavdovci.cz

Nově: