Nově na stránkách

18.2.2020

Nově vzniklá rubrika
Kázání o svátostech
Vás zve k zamyšlení nad nedělními kazáním Otce Linharta – první kázání již tuto neděli 23.2. v 9:00

31.01.2020
Rozpis čtení na únor 2020

19.12.2019
Nový zpravodaj

Farní společenství

Katechizmus katolické církve říká:„Zvláštní dar Ducha Svatého. Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je darem Ducha Svatého, který obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti pokušením zlého ducha, to je proti pokušením malomyslnosti a úzkosti před smrtí.

Tato podpora Pána prostřednictvím síly jeho Ducha chce přivést nemocného k uzdravení duše, ale i těla, je-li to Boží vůle. Kromě toho, „jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“.

Je to:

  • posilující setkání s Kristem pro každého starého nebo nemocného člověka
  • spojení s Kristovým utrpením. Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem důvěrněji s Kristovým utrpením

Svátost nemocných se uděluje pokřtěným, kteří těžce onemocní, anebo zakouší těžkosti v důsledku stáří. Svátost může být přijímána vícekrát. Uděluje se společně v kostele 1x ročně a pak na požádání.
Kromě této svátosti nemocným, kteří z důvodu stáří nebo nemoci se nemohou zúčastňovat bohoslužeb, nabízíme svátost smíření a svaté přijímání – navštěvujeme nemocné, kteří se přihlásí.


Návštěvy můžete objednat telefonický nebo osobně.