Svátost smíření, postaru SVATÁ ZPOVĚĎ, je svěření celého našeho života do rukou Božích s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života Boží láskou. Je to zničení zla hříchů v nás, je to posila v boji proti zlu, které nás ničí.

Základní body svátosti smíření jsou:

  • Zpytování svědomí – moment, ve kterém máme zhodnotit svůj život, máme si uvědomit, čím jsme Boha zarmoutili. Jestliže člověk nechce tento bod ošidit, měl by začít modlitbou, aby jeho zpověď nebyla jen dílem člověka, ale aby skrze něj působil Duch Svatý. Dál může použít různé pomůcky k „prozkoumání” svědomí (Blahoslavenství, desatero, přikázání lásky, zpovědní zrcadla,…)
  • Lítost – není jen záležitostí citu. Je to bolest nad tím, že jsem zklamal. Má být i touhou po opětovném získání spojení s Bohem, které člověk následkem hříchu ztratil.
  • Z lítosti má vycházet předsevzetí k práci na sobě. Vyhnout se dalším hříchům, udržovat a prohlubovat společenství s Bohem.

Takto připraven můžu přistoupit ke zpovědnici a následuje:

  • Vyznání – vyznám své hříchy především Bohu. Tento rozhovor patří Jemu, kněz je pouze prostředníkem, je tím, který zpřítomňuje Boží milosrdenství a ve jménu Boha uděluje rozhřešení. Kněz nás také povzbudí duchovním slovem a uděluje nám rady jak pokračovat dál duchovním životem.
  • Pokání – Po obohacení milosrdenstvím, které pramení ze svátosti smíření máme poslední „úkol“. Je to zadostiučinění nebo-li pokání. Nemůžeme zapomenout na povinnost nahradit (podle možnosti) zlo, které jsme učinili, dobrem. Nejde v tom případě jen o modlitbu, kterou kněz připomíná v závěru zpovědi, ale jde o celkový křesťanský postoj.

 


Příležitost k přijetí po dohodě kdykoliv, jinak 30 min před mší sv. Doporučuje se min.4x ročně!


 

Nově: