• 17. 10. 2021 Misijní neděle
  17.10. jsme měli ve Skutči sbírku na Papežská misijní díla a misijní jarmark /8420,-/ a v Předhradí misijní koláč /3360,-/. Velké díky organizátorům i účastníkům. 
 • 10. – 15. 10. 2021: Duchovní obnova pro kandidáty jáhenské služby v Poličanech u Benešova
  Duchovní obnova pro kandidáty jáhenské služby v Poličanech u Benešova Od 10. do 15.10. jsem pomáhal při exerciciích pro 12 mužů z naší diecéze, kteří jsou 16.10. v katedrále v HK svěceni na trvalé jáhny. Adepti pocházejí např. z blízkého Vrbatova Kostelce nebo Nových Hradů. Více se […]
 • 18. 9. 2021 Farní pouť
  Farní pouť  V sobotu 18.9. jsme uskutečnili pouť na Vysočinu. Navštívili jsme klášterní baziliku ve Žďáru nad Sázavou a měli mši svatou u sv.Zdislavy v Křižanově. Prohlédli jsme si také Předklášteří u Tišnova a nakonec absolvovali prohlídku krásného hradu Pernštejn. 
 • 5. 9. 2021 – Požehnání dětem a otevření farního kostela v Předhradí po výmalbě
  Požehnání dětem a otevření farního kostela v Předhradí po výmalbě 5. 9. 2021 byla ve Skutči i v Předhradí dětská mše sv. s požehnáním do nového školního roku. V Předhradí jsme se po dlouhých 4 měsících mohli vrátit zpět do kostela a zde se radovat z nové […]
 • Oprava střechy – 1. etapa
  Během léta proběhla první etapa opravy střechy fary ve Skutči. Díky všem, kteří obětavě pomáhali.
 • 22. 8. 2021 – Farní den na faře ve Skutči
  Farní den na faře ve Skutči 22.8. se po mši svaté uskutečnil Farní den. Měli jsme zde skvělé občerstvení, příjemnou hudbu a zpěv, děti mohly na hřiště a všichni měli dost času na popovídání. Jako host zde byl Jakub Vávra – ředitel Domova Na cestě ve Skutči. […]
 • 6. 6. 2021 – Slavnost Těla a Krve Páně ve Skutči a v Předhradí
 • Noc kostelů 28.5.2021
  Noc kostelů 28.5.2021 V kostelích Nanebevzetí Panny Marie  (85 účastníků) a Božího Těla (38) ve Skutči a v kostele Zvěstování P.M. v Janovičkách (156)  probíhala další Noc kostelů  v rámci omezených možnosti  díky pandemii. Velký zájem byl např. o soutěžní výstavu fotografií s námětem sakrálních staveb na […]
 • 5. 4. 2021 Fotogalerie Velikonoce 2021 ve farnostech
  Fotoreportáž z postního období a Velikonoc ve farnostech Skuteč a Předhradí.
 • 23.12.2020 Živý betlém ve Skutči
  23.12.2020 pořádali skauti Živý betlém – přizpůsobený podmínkám nouzového stavu. Šlo o akci, kdy jednotlivci nebo rodiny putovali přes různá stanoviště ve městě až přímo „symbolicky do Betléma“ do farního kostela, vánočně vyzdobeného. U kostela si návštěvníci mohli vzít domů Betlémské světlo. Za dvě a půl hodiny […]
Nově: