Print Friendly, PDF & Email

 

 • 5. 4. 2021 Fotogalerie Velikonoce 2021 ve farnostech
  Fotoreportáž z postního období a Velikonoc ve farnostech Skuteč a Předhradí.
 • 23.12.2020 Živý betlém ve Skutči
  23.12.2020 pořádali skauti Živý betlém – přizpůsobený podmínkám nouzového stavu. Šlo o akci, kdy jednotlivci nebo rodiny putovali přes různá stanoviště ve městě až přímo “symbolicky do Betléma” do farního kostela, vánočně vyzdobeného. U kostela si návštěvníci mohli vzít domů Betlémské světlo. Za dvě a půl hodiny […]
 • 19.12.2020 – Roráty ve Skutči
  V sobotu 19.12. v 6:30 byly Roráty ve farním kostele ve Skutči – při svíčkách. Hudbou a zpěvem i ministrantskou službou pomohli Bártovi a Kozderkovi. V 9:00  také byla adventní mše sv. v Senior-centru. Všichni účastníci srdečně zdraví všechny farníky.
 • 12.12.2020 – Adventní duchovní obnova
  V sobotu 12.12. se konala duchovní obnova pro daný počet lidí s živým přenosem v kostele P.Marie ve Skutči. Vedl ji P.Miloš Kolovratník z České Třebové. Byli jsme povzbuzeni živým, praktickým a zároveň duchovním projevem ve dvou přednáškách a mší svatou. Díky všem za pomoc při organizaci. […]
 • 6. 12. 2020 – Návštěva sv. Mikuláše
  V neděli 6.12.2020 nás po mši svaté ve Skutči i v Předhradí opět navštívil Mikuláš. Pozdravil zvláště nejmladší účastníky a po společné modlitbě jim předal dárky.
 • Kurz ALFA
  Od 13.9. 2020 probíhá první podzimní kurz ALFA ve Skutči. Scházíme se zpravidla v neděli v 17:30 v čajovně gymnázia. Účastníci přicházejí z farnosti Skuteč, Předhradí, Raná a Hlinsko. Na programu je malá večeře, přednáška a diskuze ve skupinkách. Je možno se kdykoliv přidat, pokud hygienické okolnosti […]
 • 12. 9. 2020 – Farní pouť 2020
  Několik fotografií z farní pouti 12. 9. 2020
 • 23. 8. 2020 – Farní den
  23.8.2020 se konal Farní den ve Skutči. Po mši sv. jsme se sešli na zahradě u fary. František Spilko připravil výborný guláš, který mělo k obědu kolem stovky účastníků. Následovalo povídání o kurzech ALFA, a jako host zde byla paní MUDr. J.Ptáčková, ortopedka z Hlinska, která vyprávěla […]
 • 3. 8. – 6. 8. 2020 – Putování podél hranic
  Pozdrav z putování podél hranic /účastníci O.Jan, O.Pavel z Jablonného a Víťa Přibyl z Předhradí./Vyšli jsme z Broumova u Mariánských Lázní  a během dvou dnů jsme došli do Chebu – zde nás krásně přijali – měli jsme společnou mši sv. v místní farní kapli i posezení s […]
 • 21. 6. 2020 – 1. svaté přijímání farností
Nově: