Print Friendly, PDF & Email

 

 • 6. 6. 2021 – Slavnost Těla a Krve Páně ve Skutči a v Předhradí
 • Noc kostelů 28.5.2021
  Noc kostelů 28.5.2021 V kostelích Nanebevzetí Panny Marie  (85 účastníků) a Božího Těla (38) ve Skutči a v kostele Zvěstování P.M. v Janovičkách (156)  probíhala další Noc kostelů  v rámci omezených možnosti  díky pandemii. Velký zájem byl např. o soutěžní výstavu fotografií s námětem sakrálních staveb na […]
 • 5. 4. 2021 Fotogalerie Velikonoce 2021 ve farnostech
  Fotoreportáž z postního období a Velikonoc ve farnostech Skuteč a Předhradí.
 • 23.12.2020 Živý betlém ve Skutči
  23.12.2020 pořádali skauti Živý betlém – přizpůsobený podmínkám nouzového stavu. Šlo o akci, kdy jednotlivci nebo rodiny putovali přes různá stanoviště ve městě až přímo “symbolicky do Betléma” do farního kostela, vánočně vyzdobeného. U kostela si návštěvníci mohli vzít domů Betlémské světlo. Za dvě a půl hodiny […]
 • 19.12.2020 – Roráty ve Skutči
  V sobotu 19.12. v 6:30 byly Roráty ve farním kostele ve Skutči – při svíčkách. Hudbou a zpěvem i ministrantskou službou pomohli Bártovi a Kozderkovi. V 9:00  také byla adventní mše sv. v Senior-centru. Všichni účastníci srdečně zdraví všechny farníky.
 • 12.12.2020 – Adventní duchovní obnova
  V sobotu 12.12. se konala duchovní obnova pro daný počet lidí s živým přenosem v kostele P.Marie ve Skutči. Vedl ji P.Miloš Kolovratník z České Třebové. Byli jsme povzbuzeni živým, praktickým a zároveň duchovním projevem ve dvou přednáškách a mší svatou. Díky všem za pomoc při organizaci. […]
 • 6. 12. 2020 – Návštěva sv. Mikuláše
  V neděli 6.12.2020 nás po mši svaté ve Skutči i v Předhradí opět navštívil Mikuláš. Pozdravil zvláště nejmladší účastníky a po společné modlitbě jim předal dárky.
 • Kurz ALFA
  Od 13.9. 2020 probíhá první podzimní kurz ALFA ve Skutči. Scházíme se zpravidla v neděli v 17:30 v čajovně gymnázia. Účastníci přicházejí z farnosti Skuteč, Předhradí, Raná a Hlinsko. Na programu je malá večeře, přednáška a diskuze ve skupinkách. Je možno se kdykoliv přidat, pokud hygienické okolnosti […]
 • 12. 9. 2020 – Farní pouť 2020
  Několik fotografií z farní pouti 12. 9. 2020
 • 23. 8. 2020 – Farní den
  23.8.2020 se konal Farní den ve Skutči. Po mši sv. jsme se sešli na zahradě u fary. František Spilko připravil výborný guláš, který mělo k obědu kolem stovky účastníků. Následovalo povídání o kurzech ALFA, a jako host zde byla paní MUDr. J.Ptáčková, ortopedka z Hlinska, která vyprávěla […]
Nově: