Vážený otče Linharte,

dovolte mi, abych Vám prostřednictvím tohoto dopisu poděkovala za poskytnutí společenských prostor fary při přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky 2018, za oznámení sbírky v ohláškách i za podporu koledníků prostřednictvím požehnání a modlitby.

Poděkování patří i všem farníkům, kteří se do sbírky aktivně zapojili i všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladničky a podarovali také sladkou odměnou koledníky.
Celkový výtěžek sbírky v regionu Oblastní charity Nové Hrady u Skutče činil 931.589,-Kč. Výsledky Tříkrálové sbírky jsou uloženy na našem charitním webu – http://novehrady.charita.cz/trikralova-sbirka/rok-2018/.

Děkujeme Vám velice za Vaši vstřícnost a ochotu zapojit se.

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho charitního zařízení – Denního stacionáře a Sociálně terapeutických dílen v Chotovicích, které občanům slouží také díky Tříkrálovým sbírkám.

Přeji Vám požehnaný nový rok 2018

Ludmila Dostálová, asistent koordinátora TS 2018

5018/089 MARTA KROPÁČKOVÁ 6085 SKUTEČ
5018/090 MARIE MATRASOVÁ 0 SKUTEČ
5018/091 MARIE POKORNÁ 7353 SKUTEČ
5018/092 EVA PAVLIŠOVÁ 3969 SKUTEČ
5018/093 DAMIÁN PAVLIŠ 3326 SKUTEČ
5018/094 EMILIE BŘICHÁČKOVÁ 4193 SKUTEČ
5018/095   7167 SKUTEČ
5018/096 KATEŘINA NOVOTNÁ 3896 SKUTEČ
5018/097 JAN BOUŠKA 3962 SKUTEČ
5018/098 ANEŽKA ZELENKOVÁ 8348 SKUTEČ
5018/099 JANA HODANOVÁ 4010 SKUTEČ
5018/100 ANDREA ZOULÍKOVÁ 2611 SKUTEČ
5018/101 JOSEF SPILKO 4310 SKUTEČ
5018/102 FRANTIŠEK SPILKO 3567 SKUTEČ
5018/103 KAROLÍNA BERÁNKOVÁ 3457 SKUTEČ
5018/104 PAVEL KOZDERKA 3854 SKUTEČ
5018/105 JAN BÁRTA 1730 SKUTEČ
5018/106 PETRA ŠLEMROVÁ 2235 SKUTEČ
5018/107 MICHAL ZELENKA 2501 SKUTEČ
5018/108 ANDREA ČECHOVÁ 2990 SKUTEČ
5018/109 MAREK ALEŠ 2880 SKUTEČ
5018/110 KAREL POLANSKÝ 2634 SKUTEČ
5018/111 ALŽBĚTA DOLEŽALOVÁ 2150 SKUTEČ
5018/112 TEREZIE DOLEŽALOVÁ 2886 SKUTEČ
5018/113 RUDOLF POŽÁR 3176 SKUTEČ
5018/114 BEÁTA TUPÁ 3530 SKUTEČ
5018/115 JOSEF VOSTRČIL 2985 PŘEDHRADÍ
5018/116 LUDMILA CHALUPNÍKOVÁ 5502 PŘEDHRADÍ
5018/117 BARBORA CHALUPNÍKOVÁ 2862 LEŠANY
5018/118 DAVID SKALA 2649 HNĚVĚTICE

 

 

 

 

Nově: