Farnost Skuteč, Předhradí

7. 1. 2023 – Tříkrálová sbírka

V sobotu 7.1.23 se konala Tříkrálová sbírka. Ve Skutči a okolí se vytvořilo asi 21 skupinek a v Předhradí 5 skupinek. Velké díky organizátorům i všem účastníkům.