Fotogalerie

Slavnost Zmrtvýchvstání ve Skutči a v Předhradí - mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů

Bílá sobota v Předhradí a ve Skutči

15. 4. 2022 se konala Křížová cesta ulicemi města Skuteč za účasti asi 40 lidí.

Bohoslužba v Předhradí a ve Skutči.

Bohoslužby ve Skutči a v Předhradí a následná hostina na faře ve Skutči.

Výzdoba ve skutečském kostele a průvod s kočičkami v Předhradí

Konala se v sobotu 2. 4. 2022 v čajovně gymnázia ve Skutči. Hostem byl výborný P. Karel Moravec z Hory Matky Boží - Králíky. Ve třech promluvách nás vedl cestou biblických příběhů a všechny zaujal svým výkladem i příklady ze života.

V neděli 27.3. se konal po mši svaté ve Skutči i v Předhradí Misijní koláč. Na Papežská misijní díla se vybralo ve Skutči 5455,- a v Předhradí 4350,-. Velké díky všem organizátorům i účastníkům.

17. - 22.1.2022 se konaly tradiční exercicie pro studenty Teologického konviktu z Olomouce, kteří se připravují ke kněžské službě pro celou naši republiku. Výborným zázemím nám bylo společenství Schönstattských sester Mariiných. Studenti odtud odjeli na několikatýdenní praxi v nemocnici a hospicu. Díky za Vaše modlitby. O.Jan

8.1. se konala tradiční sbírka ve skutečské i předhradské farnosti. Velké díky organizátorům i účastníkům.

Tříkrálový koncert Rubeše v Předhradí 2.1.2022 při mši svaté i po bohoslužbě učinkoval smíšený soubor Rubeš ze Skutče s krásným vánočním repertoárem. Za rok se budeme těšit na další společné setkání.

Vánoce v Předhradí. Výzdoba a sbor učinkující na Boží Hod vánoční.

Živý betlém 23.12.21 Ve Skutči skauti uspořádali opět Živý betlém. Mezi dolním kostelem a kostelem P.Marie měli několik stanovišť pro návštěvníky. Většinou to byly rodiny s malými dětmi. Kromě setkání s andělem, pastýři nebo 3 králi se nakonec sešli se Svatou rodinou, viděli živé ovečky i oslíka a ve farním kostele dostali Betlémské světlo. Mohli se také občerstvit a přispět na SOS vesničky.

Adventní duchovní obnova 11.12. V sobotu se konala malá duchovní obnova ve farním kostele ve Skutči. Vedl ji P.Jan Regner z jezuitského řádu v Olomouci.
-------------
Přednášky lze přehrát ze záznamu kliknutím zde: www.youtube.com/wa....

5. 12. 2021 - Mikulášská nadílka ve farnostech

28.11. 2021 jsme vstoupili do Adventu - přípravy na Vánoce. Ve Skutči i v Předhradí byly požehnány adventní věnce. Ve Skutči jsme s dětmi začali zdobit malý betlém. Ten den jsme také oslavili 60. narozeniny o.Jana. Ve Skutči byla po mši sv. společná snídaně a v Předhradí jsme měli aspoň v malé skupině společný oběd. Velké díky všem za přípravu i dary!

Návštěva z HK 5. - 6. 11. 2021 nás navštívilo 15 dětí z 5. třídy Církevní z. školy sv. Jana Pavla II. z Hradce Králové. Doprovázel je P. Petr Zadina. Děti si zde zahrály několik her a po přespání byly s námi na ranní mši sv. a vyrobily malé dárečky pro několik nemocných. Po obědě, který si uvařily se vydaly vlakem domů.

V neděli 24.10. se v děkanském kostele uskutečnil benefiční koncert souborů Cantando a Rubeš. Velké díky p.Kudrnkovi a všem učinkujícím. O. Jan.

17.10. jsme měli ve Skutči sbírku na Papežská misijní díla a misijní jarmark /8420,-/ a v Předhradí misijní koláč /3360,-/. Velké díky organizátorům i účastníkům.

Od 10. do 15.10. jsem pomáhal při exerciciích pro 12 mužů z naší diecéze, kteří jsou 16.10. v katedrále v HK svěceni na trvalé jáhny. Adepti pocházejí např. z blízkého Vrbatova Kostelce nebo Nových Hradů. Více se dozvíte v říjnové čísle Adalberta. V klášteře v Poličanech je asi 25 sester trapistek, které žijí modlitbou a prací – viz: www.rehole.cz/cs/sestry-trapistky Je zde i dům pro hosty, kde mohou být duchovní obnovy, je možný i soukromý pobyt. O. Jan

V sobotu 18.9. jsme uskutečnili pouť na Vysočinu. Navštívili jsme klášterní baziliku ve Žďáru nad Sázavou a měli mši svatou u sv.Zdislavy v Křižanově. Prohlédli jsme si také Předklášteří u Tišnova a nakonec absolvovali prohlídku krásného hradu Pernštejn.

Starší fotografie najdete zde: https://www.farnostskutec.cz/category/udalosti-ve-farnosti/

Nově: