Farnost Skuteč, Předhradí

Služby kněze:

Mše svaté

V našich farnostech se slaví téměř každý den mše svatá (viz ohlášky). Rádi při ní budeme pamatovat na vaše úmysly (intence). Vždy je třeba předem dohodnout termín v sakristii. Na každou mši sv. můžete také požádat o přímluvu v konkrétních situacích a problémech.

Svátost křtu

O křest dětí žádají jejich rodiče. Aby dítě mohlo být pokřtěno, je potřebným předpokladem, že bude vychováváno ve víře v Ježíše Krista, jak ji předává katolická církev. S žádostí o křest dítěte se můžete obrátit na kněze, a to aspoň 1 měsíc před zamýšleným křtem. Udělení svátosti křtu předchází příprava rodičů (většinou 2 – 3 setkání). Dospělý člověk žádá o křest sám. Příprava na přijetí svátosti křtu trvá v tomto případě asi 1 rok podle okolností a situace žadatele. Ať už jde o křest dítěte či dospělého nebo přijetí do společenství katolické církve či přípravu na přijímání svátostí dosud nepraktikujícími katolíky, obraťte se s důvěrou na kněze ve farnosti, který vám rád poskytne bližší informace.

Svátost smíření

Svátost smíření je možné v našich farnostech přijmout v kostele téměř před každou mší svatou. Jen v kostel Božího Těla se nezpovídá, není zde zpovědnice. Kněz je k dispozici půl hodiny (v neděli) a 15 minut (ve všední dny) před začátkem bohoslužby ve zpovědnici. Poslední neděli v měsíci bývá od 17:00 do 18:00 tzv. zpovědní pohotovost na faře ve Skutči. Kněze můžete požádat o udělení této svátosti i mimo výše uvedenou dobu i mimo zpovědnici. Jsme připraveni také k duchovnímu rozhovoru nebo k osobní modlitbě s vámi. Rádi svátostí smíření posloužíme vašim nemocným u vás doma či v nemocnici nebo domově pro seniory.

Svátost nemocných

Svátost nemocných se v naší farnosti uděluje při společném slavení v rámci mše svaté pravidelně jedenkrát do roka (zpravidla na jaře), individuálně podle potřeby kdykoliv. V případech, kdy např. dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu nemocného či starého člověka, je dobré se na nás obrátit co nejdříve. Kněz rád svátostí nemocných poslouží potřebným, a to ve zdravotnických zařízeních nebo u vás doma. Prosím, neodkládejte návštěvu kněze. Svátost nemocných nemusí být jen „posledním pomazáním“, ale je velkou duchovní posilou v nemoci.

Svátost manželství

Snoubenci, kteří chtějí přijmout svátost manželství (uzavřít církevní sňatek) v našich farnostech, se obrátí na kněze, a to nejméně 2 měsíce před zamýšleným sňatkem, ale raději dříve, aby byl volný termín i prostor. Bude vás informovat o všech náležitostech nutných k uzavření svátosti manželství. Samotnému slavení církevního sňatku předchází příprava (asi 5 setkání).

Žehnání

Kněz také rád na požádání podle tradice katolické církve požehná vaše byty, domy, drobné předměty náboženské úcty a další věci, které se obvykle žehnají (například automobil, apod.).

Pohřeb

O křesťanský pohřeb pozůstalí žádají kněze. Nejprve je třeba dohodnout termín pohřbu. Pohřební obřady se konají v kostele a na hřbitově, nebo v obřadní síni. Forma posledního rozloučení se řídí církevními předpisy a přáním rodiny.