Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč

Tyršova 1
539 73 Skuteč
IČO: 60103086
e-mail: farnostskutec@centrum.cz
web: www.farnostskutec.cz

Účty farností

Skuteč: 1143388369 /0800

Skuteč – dary na opravu fary: 4295878379 /0800

Předhradí: 1144532369 /0800

Děkan

Mgr.Jan Linhart
tel.: 605 541 676
e-mail: linhart.jan@email.cz

Farní vikář

Mgr. et Mgr. Ondřej Matula, SDB
tel.: 732 536 873
e-mail: ondrejmatula@seznam.cz

Nově: