Print Friendly, PDF & Email

Adventní duchovní obnova
sobota 11.12.2021

ve farním kostele ve Skutči + ŽIVÝ PŘENOS – vede ji P. Jan Regner z Olomouce

Program:

9:00 přednáška

10:00 přednáška

11:00 mše sv.

 

Během programu se zpovídá ve zpovědní místnosti.

O přestávkách je možnost adorace v kostele  a občerstvení na faře – při dodržování protiepidemických opatření.

 

 VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !


Oprava střechy fary ve Skutči

Oprava začne v létě 1.etapou, s tím, že dotace jsou v této době omezené, musíme dát značný podíl z našich prostředků a máme možnost si to zlevnit svépomocí:

  • brigáda na vyklizení půdy – již hotovo
  • kulatina, řezivo – máme přislíbeno 10 m3, potřebujeme cca dalších 15 m3
  • brigáda v lese na úklid po těžbě
  • vytěžení z lesa technikou, doprava na pilu a pořez na pile – uvítali bychom levnou nebo sponzorskou realizaci
  • brigáda na složení řeziva
  • brigáda na demontáž půdovek
  • složení palet s krytinou na zahradu vysokozdvižným vozíkem
  • brigáda v rámci demontáže původní krytiny – bude se dělat na třetiny, tři roky

Kdo můžete pomociprosím ozvěte se mi co nejdříve (osobně, tel. 605 541 676, emailem linhart.jan@email.cz).

Přípravné práce probíhají v březnu až červnu.

Kdo by chtěl pomoci finančně, tak je také možnost darem s potvrzením pro daňový odpočet.

Všechny prosím o modlitbu, ať je vše k dobru naší farnosti a Boží oslavě. Díky. O.Jan


Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Dokument pro tisk ke stažení zde: CBK-výzva

Nově: