Print Friendly, PDF & Email

Milí farníci – všem vám přeji pokojný advent i Vánoce a ať s novou nadějí překročíte práh Nového roku 2021.
Žehná vám O. Jan

 

 

O N A D Ě J I

Uvědom si, že nejsi nositelem své naděje ty.
Nositelem tvé naděje je Ježíš.
Ve svých smutcích a krizích se nevzrušuj.
Beze zbytku se odevzdej Pánu.
On může a chce tvůj život naplnit.
On je tvá naděje. V něm je tvá naděje. On nese tvou naději.
Budeš-li se dívat na sebe – zmalomyslníš.
Budeš-li se dívat na Pána – budeš plný naděje.
Pán není ani tak smutný z našich hříchů, jako spíše z toho,
že málo doufáme v jeho dobrotivost a lásku.
Nemíchej do toho Boží spravedlnost.
Ta se týká ne trestání, lidé se vytrestají sami,
nýbrž toho, že spravedlivé odmění,
že nezapomene na sebemenší dobro,
že se za tebe bude brát se vší svojí vahou.

/P.Jan Evangelista Urban OFM, 1901-1991/

 

 

 

MIMO SEBE, MIMO BOHA

Co běžíš do chléva? V své srdce vejdi kale!
Tam jednou zrodil se, zde Bůh se rodí stále.
Dítě, jež tvoří vše, chce stvořeno být v tobě,
a svého tvůrce tvor celého nosí v sobě.
Člověče, v Betlémě že Bůh se stává náš,
tě nespasí, leč to, že ty jej v sobě máš.

/Daniel von Czepko, 1605-1660 /
Růže ran: Básně německého baroka


Adventní duchovní obnova – sobota 12.12.2020 ve farním kostele ve Skutči

PRO DANÝ POČET LIDÍ + ŽIVÝ PŘENOS – Vede ji P. Miloš Kolovratník z České Třebové

 

Program:

9:00 přednáška

10:00 přednáška

11:00 mše sv.

 

Během programu se zpovídá ve zpovědní místnosti.

O přestávkách je možnost se jednotlivě občerstvit na faře.

Po mši sv. do 13:00 bude možnost adorace, sv. přijímání a sv.smíření.

 

Účastníci se budou moci napsat na seznam v kostele popř. tel.605 541 676 – od neděle 6.12. Ostatní přes živé vysílání – viz. www.farnostskutec.cz


28.11.2020 – Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska.

Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát
a stížnost na neústavnost omezení… Více v pdf dokumentu ke stažení zde.


Změna: v důsledku vládních opatření se benefiční koncert Marka Ebena odkládá na jaro – zaplacené vstupné bude vráceno, popř. vstupenky platí i pro jarní termín.

Kurz ALFA se přerušuje až do zrušení hygienických opatření proti COVID19, pak bude pokračovat.

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Dokument pro tisk ke stažení zde: CBK-výzva

Nově: