Print Friendly, PDF & Email

Milí přátelé,

 

zveme Vás na velikonoční procházku v Rané, jedná se o křížovou cestu v úpravě pro děti.

Plakát a jednoduché vysvětlení, o co se jedná, najdete v příloze.

Stanoviště budou přístupná od Zeleného čtvrtka od 17 hodin do úterý 6. dubna.

Zveme primárně rodiny s dětmi, připojit se však může úplně každý. Akce je určená členům církve i široké veřejnosti. Cesta začne u evangelického kostela, povede kolem katolického kostela přes náves k potoku, kolem koupaliště k evangelickému hřbitovu a zpět ke kostelu. Cestou bude rozmístěno 15 stanovišť s krátkým textem, jednoduchým úkolem nejen pro děti a modlitbou. Trasa je zvládnutelná i se sportovním kočárkem, je dlouhá necelé dva kilometry. Výhodou bude, když si vezmete vlastní tužku.

Budeme rádi, když o  této možnosti dáte vědět dál i s průvodními informacemi.

Omlouváme se za nedostatky a informaci na poslední chvíli. Do akce jsme se pustili hodně narychlo, ale zase nám přišlo líto, abychom tuto příležitost nevyužili, zvláště v tomto roce, kdy se toho mnoho s dětmi dělat nedá. Pokud při procházce zjistíte, že je něco poškozeno, něco chybí nebo je třeba nějaké úpravy, dejte nám prosím co nejdříve vědět (N. Čejková 604 284 774, V. Vychroňová 774 589 789).

Materiály připravili v evangelickém sboru v Praze-Braníku, poupravili je rychle na naši míru a dali nám je laskavě k dispozici. Moc jim děkujeme.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se Vám dařilo.

Mgr. Naděje Čejková

farářka ČCE

Straněnská 837

539 01 Hlinsko

tel. 604 284 774

cejkovanadeje@seznam.cz

Dodržujte prosíme epidemiologická nařízení, na trasu se vydávejte jen se členy vlastní domácnosti, případně dodržujte rozestupy.

Křížová cesta Raná – nulté stanoviště – dokument ke stažení zde.

 


 

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Dokument pro tisk ke stažení zde: CBK-výzva

Nově: