Pondělí 12. 3

Úterý 13. 3. . – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 14. 3.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 15. 3. 

7:00 studentská mše sv. NENÍ  /prázdniny/

16:00 mše sv. v Předhradí + křížová cesta

Pátek 16. 3.

17:00 mše sv. ve Skutči (od 16:30 křížová cesta)

18:00 mše sv. na Rané (od 17:30 křížová cesta)

Sobota 17. 3.

9:00 DUCHOVNÍ OBNOVA  s P.Janem Pasekou  /3 promluvy a mše sv. – vše v gymnáziu Skuteč/

9:00  mše sv. v Seniorcentru Skuteč

Neděle 18. 3 .  – 5. neděle postní – sbírka na plošné pojištění I.

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí + křížová cesta + možnost sv. smíření

17:30 –  křížová cesta ve Skutči

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

  • PŘÍPRAVA NA 1.SV.PŘIJÍMÁNÍ – je dnes ve Skutči v kost. v 16:00
  • na ADOPCI na dálku – Předhradí už je vybráno – díky
  • MISIJNÍ KOLÁČ – Skuteč – 6.150,- Předhradí – 8.000,- velké díky
  • TICHÁ SBÍRKA bude 1.4.
  • ve středu 21.3. bude v 17:30 PASTOR.RADA ve Skutči na faře
  • v sobotu 24.3. bude dopoledne ÚKLID – OKNA – na faře ve Skutči – prosíme o pomoc
  • příští neděli 15:00 – 18:00 SMÍŘENÍ – fara Skuteč
  • v sobotu po Velikonocích bude akce UKLIĎME ČESKO – prosím, aby zájemci se napsali na papír /viz plakát/

 

Pondělí 19. 3. – Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie

16:00 mše sv. v Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Úterý 20. 3.

16:00 mše sv. – hrad – v Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 21. 3.

17:00  mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 22. 3.

7:00 – studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 – mše sv. v Předhradí + křížová cesta

Pátek 23. 3.

17:00  mše sv. ve Skutči (farní kostel) , před tím křížová cesta

18.00 mše sv. na Rané, před tím křížová cesta

Sobota 24. 3.

14:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel) – 70.nar. p.J.Dvořáka

Neděle 25. 3. – KVĚTNÁ  NEDĚLE  změna na letní čas     

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30– mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí + křížová cesta + sv.smíření

14:30 Křížová cesta rodin ve farním kostele Skuteč

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)