Pondělí 19. 3. – Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie

16:00 mše sv. v Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Úterý 20. 3.

16:00 mše sv. – hrad – v Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 21. 3.

17:00  mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 22. 3.

7:00 – studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 – mše sv. v Předhradí + křížová cesta

Pátek 23. 3.

17:00  mše sv. ve Skutči (farní kostel) , před tím křížová cesta

18.00 mše sv. na Rané, před tím křížová cesta

Sobota 24. 3.

14:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel) – 70.nar. p.J.Dvořáka

Neděle 25. 3. – KVĚTNÁ  NEDĚLE  změna na letní čas     

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30– mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí + křížová cesta + sv.smíření

14:30 Křížová cesta rodin ve farním kostele Skuteč

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

– díky za ÚKLID NA FAŘE

– předvelikonoční SV.SMÍŘENÍ bude v Předhradí dnes před a po mši sv., ve Skutči bude od 15.00 do 18.00 na faře /více zpovědníků/

– prosím napište se na ADORACI  na Bílou sobotu

– za týden  je TICHÁ SBÍRKA

–  v sobotu po Velikonocích bude akce UKLIDME ČESKO – prosím, aby zájemci se napsali na papír /viz plakát/

– o víkendu 13.-15.4. bude SETKÁNÍ ST.MINISTRANTŮ a farnosti v KH /prosíme o přípravu občerstvení/ – hlaste se u O.Jana nebo O.Ondřeje

– 11.-13.5. bude Teenagerský VÍKEND NA VESMÍRU – zájemci hlaste se u O.Ondřeje nebo O.Jana – odvoz bude zajištěn.

 

Pondělí 26. 3.

Úterý 27. 3.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 28. 3.

8.00 předvelikonoční studentská mše sv.  ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 29. 3. ZELENÝ ČTVRTEK

16:30 mše sv. v Předhradí

18:00 mše sv. ve Skutči

18.00 mše sv. na Rané

 Pátek 30. 3. VELKÝ PÁTEK

16:00 obřady ve Skutči (farní kostel)

18:00 obřady v Předhradí

18:00 obřady na Rané + /15:00 kř. cesta/

20:00 Křížová cesta městem – Skuteč

 Sobota 31. 3. BÍLÁ SOBOTA

Adorace Předhradí –od 9.00 Adorace Skuteč – od 8.30

Raná – od 9.00  adorace + RCH

18.00 mše sv. v Předhradí

20:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

20:00 mše sv. na Rané

Neděle 1. 4 .  – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Tichá sbírka

8:00 – mše sv. v Holetíně 

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + adorace