Farnost Skuteč, Předhradí

Farní společenství

V našich farnostech je několik skupin společenství:

Modlitby matek

Farnost Skuteč - modlitby matek

Modlitby matek jsou modlitební seskupení, které vzniklo v Anglii a postupně se rozšířilo do celého světa. V Česku bylo v roce 2000 Českou biskupskou konferencí oficiálně zapsáno jako hnutí křesťanských matek. V současnosti se v Česku modlí stovky skupinek a stále přicházejí nové maminky, toužící odevzdávat sebe a své děti do Boží náruče. Modlitební setkání matek má svá pravidla a stanovené modlitby, ve kterých se maminky modlí za své děti a vnoučata, kmotřence, manžely a také za kněze. Můžeme také prosit za potřeby farnosti, ale i jednotlivců.

 

V roce 2009 nás otec Filip Janák, který ve Skutči v té době působil jako kaplan, seznámil s tímto modlitebním hnutím a povzbudil nás k založení jedné skupinky i v naší farnosti. Postupem času vznikla i druhá skupinka.

Srdečně zveme všechny maminky, které by se rády modlily za své děti, aby se přidaly k fungujícím skupinkám nebo vytvořily skupinku novou.

Kontakt s modlitebními skupinkami Vám zprostředkuje O.Jan Linhart.

V současnosti se na skutečské faře scházejí 2 skupinky

 • každé pondělí v 19 hodin mladší maminky
 • každý čtvrtek v 8 hodin ráno maminky a babičky důchodového věku.

Více informací o hnutí Modlitby matek nebo o konání národních akcí se dozvíte na www.modlitbymatek.cz.

Setkání dětí s maminkami

Farnost Skuteč - setkání dětí

Od roku 2023 se jednou za měsíc, v sobotu odpoledne, na skutečské faře setkávají maminky s dětmi. Vítáni jsou ti nejmenší, ale i starší zvídaví kamarádi. Setkání probíhá v přátelském duchu s písničkou, hrou a kafíčkem pro maminky. O termínu jeho konání se můžete dozvědět z ohlášek nebo na nástěnce, kde bývá vyvěšen plakát s podrobnostmi o akci.

 

Program setkání:

 • povídání na určité téma
 • písničky
 • vyrábění/malování
 • svačinka
 • hry

 

Ke společnému setkání jsou srdečně zvány všechny maminky i s malými dětmi. Program se vždy uzpůsobuje věku a náladě dětí, které se sejdou.

Akci organizuje Pavla Boušková, kontakt pro další zájemce může zajistit i O. Jan Linhart

Setkání manželů

Farnost Skuteč - setkání manželů

Již od roku 2004, s povzbuzením tehdejšího skutečského kněze Jana Uhlíře, funguje ve skutečské farnosti „Setkání manželů“. Nejprve tato setkání měla podobu nedělních návštěv celých rodin i s dětmi a provázela je společná modlitba a nějaké téma s křesťanskou tématikou. Postupně se tato setkání proměnila ve večerní návštěvy manželských párů a v této podobě fungují až dodnes.

V současné době ve Skutči fungují 2 skupinky manželů středního věku, které se pravidelně scházejí jednou za měsíc vždy v pátek večer v průběhu školního roku ve svých domácnostech.

Program setkání obou skupinek je podobný:

 • modlitba
 • zpívání křesťanských písní
 • krátká přednáška na křesťanské téma
 • případná diskuse a přátelské popovídání

 

Program jednotlivých setkání připravuje vždy hostitelský manželský pár a je na něm, jak ho vede nebo čím ho obmění či obohatí.

V roce 2023 začalo pravidelné setkávání dalších dvou skupinek mladších manželů, a to jak ve Skutči, tak i v Předhradí. Schází se každý měsíc – na faře ve Skutči a v Předhradí.

Manželé, kteří by se rádi připojili k setkávání, jsou srdečně zváni a fungující skupinky mohou kontaktovat prostřednictvím O. Jana Linharta.