Farnost Skuteč, Předhradí

16. 12. 2023 – Adventní duchovní obnova ve Skutči

Adventní duchovní obnova se konala v sobotu 16.12. na gymnáziu ve Skutči. Vedl ji P. Vlastimil Kadlec OMI – řeholník, oblát z Plasů u Plzně. Velmi zajímavě nás uvedl do víry, naděje a lásky, a také do radosti, která tvoří podstatu života našeho Pána…