Farnost Skuteč, Předhradí

16. 3. 2024 – Postní duchovní obnova

V sobotu 16. 3. 2024 se konala ve Skutči na gymnáziu postní obnova – tentokrát s P. Vojtěchem Loubem z Třebíče.
Měli jsme 3 přednášky o vděčnosti, laskavosti i o odpuštění, byl i společný oběd ve školní jídelně, Křížová cesta a nakonec mše sv..