Farnost Skuteč, Předhradí

18. 6. 2023 – Biřmování

Při nedělní mši svaté ve Skutči proběhlo udílení svátosti biřmování Mons. Kajnekem