Farnost Skuteč, Předhradí

22. 10. 2023 – Misijní neděle

22. 10. 2023 se ve Skutči konal Misijní jarmark a v Předhradí Misijní koláč. Díky všem, kteří pomohli.